Khairul Amree Abd Shahid September 3, 2023

Tutorial 1: Konfigurasi Terminal EDC

Berikut ialah contoh langkah dalam konfigurasi EDC:

 

Langkah 1: Akses Menu Konfigurasi

 1. Hidupkan EDC dan masukkan menu utama atau skrin utama.

 2. Cari pilihan yang mengarahkan anda ke tetapan atau konfigurasi peranti. Ia mungkin dipanggil “Tetapan,” “Konfigurasi,” atau sesuatu yang serupa.


Langkah 2: Sediakan Sambungan Ke Internet

 1. Jika EDC anda memerlukan sambungan internet, pilih pilihan untuk menyediakan sambungan.

 2. Masukkan butiran sambungan internet anda, seperti kata laluan SSID dan WiFi, atau konfigurasi kad SIM jika anda menggunakan sambungan selular.


Langkah 3: Pilih Jenis Transaksi

 1. Dalam menu konfigurasi, cari pilihan untuk memilih jenis transaksi yang anda ingin dayakan. Ini mungkin termasuk transaksi kad kredit, kad debit, E-Dompet atau kaedah pembayaran lain.

 2. Dayakan jenis transaksi yang sesuai dengan perniagaan anda dan keperluan pelanggan anda.

 

Langkah 4: Konfigurasi Tarif

 1. Jika anda ingin menetapkan kadar atau yuran transaksi, pergi ke menu yang membolehkan anda berbuat demikian.

 2. Masukkan jumlah atau peratusan yuran yang sesuai untuk jenis transaksi tertentu.

 

Langkah 5: Konfigurasikan VAT (Cukai Nilai Ditambah)

 1. Jika perlu, dayakan pilihan untuk mengira VAT dalam transaksi anda.

 2. Masukkan kadar VAT yang terpakai di wilayah anda.


Langkah 6: Konfigurasi Pencetak

 1. Jika EDC anda mempunyai pencetak bersepadu, konfigurasikan tetapan cetakan.

 2. Pilih jenis kertas yang sesuai dan pastikan pencetak berfungsi dengan baik.


Langkah 7: Tetapkan Kod Akses (Pilihan)

 1. Untuk keselamatan tambahan, anda boleh menetapkan kod laluan untuk memasuki menu konfigurasi.

 2. Pastikan kod akses ini selamat dan mudah untuk anda atau kakitangan yang bertanggungjawab untuk EDC ingat.


Langkah 8: Uji Transaksi

 1. Sebelum menggunakan EDC secara langsung, lakukan beberapa transaksi ujian untuk memastikan semuanya berfungsi dengan betul.

 2. Semak sama ada anda boleh memproses transaksi pembayaran dan mencetak resit dengan betul.


Langkah 9: Simpan Tetapan

 1. Pastikan anda menyimpan semua tetapan yang anda konfigurasikan dengan betul.

 2. Jika terdapat pilihan “Simpan” atau “Sahkan”, tekan butang ini untuk menggunakan tetapan.


Langkah 10: Penyesuaian Akhir Hari

 1. Setiap hari, jalankan proses penyesuaian untuk memastikan bilangan transaksi yang dibuat sepadan dengan akaun bank atau penyedia perkhidmatan pembayaran anda.

 2. Buat laporan akhir hari atau semak baki dan laporan transaksi yang dijana oleh EDC.

Back to top