Khairul Amree Abd Shahid September 3, 2023

Tutorial 4: Laporan Inventori

Sistem Noque biasanya digunakan untuk mengurus transaksi jualan dan pemprosesan pembayaran, dan dia mungkin tidak terlibat secara langsung dalam menyediakan laporan inventori. Walau bagaimanapun, jika anda ingin memantau stok anda dan menyusun laporan inventori daripada transaksi yang telah direkodkan dalam sistem  Noque, anda perlu mengambil langkah berikut:


Langkah 1: Akses Sistem Noque

Akses sistem  Noque menggunakan kelayakan yang disediakan. Ini biasanya melibatkan log masuk ke sistem dengan ID pengguna dan kata laluan yang sah.


Langkah 2: Pilih pilihan “Laporan Transaksi” atau “Penyata Transaksi”

Dalam menu utama sistem  Noque, cari pilihan yang berkaitan dengan laporan transaksi atau pengisytiharan transaksi. Anda perlu mengakses data transaksi untuk menilai penggunaan stok.


Langkah 3: Pilih Tarikh atau Tempoh

Pilih tarikh atau tempoh yang anda ingin lihat laporan inventori. Anda boleh memilih untuk melihat laporan harian, mingguan, bulanan atau dengan julat tarikh tersuai.


Langkah 4: Jalankan Laporan Transaksi

Jalankan laporan transaksi untuk tempoh yang dipilih. Ini akan menyenaraikan semua transaksi yang telah direkodkan dalam sistem  Noque dalam tempoh yang dipilih.


Langkah 5: Analisis Data Transaksi

Selepas laporan transaksi dilaksanakan, analisis data transaksi dengan teliti. Anda perlu mencari butiran yang berkaitan dengan inventori, seperti produk atau perkhidmatan yang dijual, kuantiti yang dijual dan harga jualan.


Langkah 6: Semak Stok Awal

Sebelum anda boleh menyediakan laporan inventori yang betul, anda perlu menentukan stok permulaan pada permulaan tempoh yang dipilih. Ini ialah jumlah stok yang anda ada sebelum memulakan transaksi untuk tempoh tersebut.


Langkah 7: Kira Stok Akhir

Mengambil kira stok permulaan dan data urus niaga (jualan, pembelian, perbelanjaan), hitung stok akhir pada akhir tempoh. Anda boleh menggunakan formula berikut:

Stok Akhir = Stok Permulaan + Belian – Jualan – Perbelanjaan


Langkah 8: Susun Laporan Inventori

Susun laporan inventori yang menunjukkan:

– Stok pertama
– Pembelian (daripada transaksi pembelian)
– Jualan (daripada transaksi jualan)
– Stok terakhir


Langkah 9: Simpan Laporan Inventori

Simpan laporan inventori dalam format yang sesuai, seperti PDF atau Excel, untuk rujukan masa hadapan.


Langkah 10: Semak Semula Laporan

Rujuk kembali laporan inventori secara berkala untuk memantau perubahan dalam stok dan membuat keputusan yang sesuai dalam menguruskan inventori anda.


Adalah penting untuk diingat bahawa sistem Noque boleh mengurus inventori secara langsung dan boleh menyediakan data transaksi yang diperlukan untuk menyusun laporan inventori anda. Jika anda ingin mengautomasikan pengurusan inventori, anda boleh menyepadukan dengan sistem Noque.

Back to top