Khairul Amree Abd Shahid September 3, 2023

Tutorial 2: Memasukan Produk

Langkah 1: Log Masuk ke Akaun Anda
• Buka portal web atau aplikasi POS yang anda gunakan, dan log masuk ke akaun anda dengan akses yang anda daftarkan.

Langkah 2: Akses Modul Produk atau Inventori
• Di dalam portal atau aplikasi POS, cari dan klik modul yang berkaitan dengan produk atau inventori. Ini adalah tempat di mana anda akan memasukkan produk baru.

Langkah 3: Tambah Produk Baru
• Anda akan menemui pilihan “Tambah Produk Baru” atau “Tambahkan Barang Baru.” Klik pilihan ini.

Langkah 4: Isi Maklumat Produk
• Anda akan diberikan ruangan untuk mengisi maklumat produk. Isi butiran produk seperti yang telah disebutkan sebelum ini, termasuk nama, kod, huraian, harga, kategori, stok dan gambar produk.

Langkah 5: Simpan atau Terbitkan Produk
• Selepas mengisi maklumat produk, pastikan untuk menyimpan perubahan atau menerbitkan produk tersebut. Anda mungkin perlu mengklik butang “Simpan” atau “Terbitkan” untuk menyimpan data produk.

Langkah 6: Ulangi untuk Produk Lain
• Jika anda mempunyai lebih dari satu produk untuk dimasukkan, ulangi langkah-langkah di atas untuk setiap produk yang ingin anda tambahkan ke dalam sistem.

Langkah 7: Urus Stok dan Kemas Kini
• Pastikan anda menguruskan stok produk secara berkala melalui portal atau aplikasi POS anda. Anda boleh kemas kini stok setiap kali ada penjualan atau perubahan dalam inventori.

Langkah 8: Pengujian Produk
• Sebelum anda mula menggunakan sistem POS secara aktif, adalah baik untuk membuat ujian dengan memasukkan produk dan melakukan transaksi palsu untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik.

Pastikan anda merujuk kepada panduan pengguna yang disediakan untuk arahan yang lebih khusus. Dengan memasukkan produk ke dalam sistem POS, anda boleh menguruskan inventori dan memulakan transaksi dengan pelanggan anda.

Back to top