Khairul Amree Abd Shahid September 3, 2023

Tutorial 4: Memproses Pesanan QR Order

Berikut adalah contoh langkah untuk proses pesanan selepas pesanan dibuat menggunakan Pesanan QR:


Langkah 1: Penerimaan Pesanan

1. Apabila pesanan anda dimasukkan melalui Pesanan QR, kakitangan atau sistem akan menerima pemberitahuan tentang pesanan baharu.


Langkah 2: Pengesahan Pesanan

1. Kakitangan akan mengesahkan pesanan masuk, menyemak item pesanan, kuantiti dan butiran lain.
2. Jika terdapat sebarang pertanyaan atau kesamaran mengenai pesanan, kakitangan boleh menghubungi pelanggan untuk penjelasan.


Langkah 3: Penyediaan Pesanan

1. Selepas tempahan disahkan, petugas akan menyediakan tempahan mengikut barang yang ditempah.
2. Ini mungkin termasuk proses memasak makanan, membungkus produk atau menyediakan pesanan lain.


Langkah 4: Penjejakan Pesanan

1. Sesetengah perniagaan menggunakan sistem penjejakan pesanan yang membolehkan pelanggan dan kakitangan melihat status pesanan dalam masa nyata.
2. Penjejakan ini boleh memberikan anggaran masa untuk berapa cepat pesanan akan siap.


Langkah 5: Penghantaran atau Penyajian

1. Jika tempahan memerlukan penghantaran, kakitangan akan menyediakan tempahan untuk penghantaran mengikut alamat yang diberikan oleh pelanggan.
2. Jika tempahan adalah makanan di restoran, pelayan akan membawa pesanan ke meja pelanggan.


Langkah 6: Pembayaran (Jika Tidak Dilakukan Sebelum Ini)

1. Jika pembayaran tidak dibuat secara dalam talian semasa pesanan dibuat, pelanggan akan diminta untuk membayar pesanan mereka apabila pesanan disampaikan atau dihantar.


Langkah 7: Pengesahan dan Resit

1. Kakitangan akan memastikan tempahan sepadan dengan tempahan pelanggan sebelum menyerahkan pesanan kepada pelanggan.
2. Pelanggan boleh menerima resit atau pengesahan fizikal dalam aplikasi Pesanan QR selepas menerima pesanan.


Langkah 8: Maklum Balas Pelanggan

1. Sesetengah sistem Pesanan QR membenarkan pelanggan memberikan maklum balas tentang pesanan mereka melalui apl atau tapak web.
2. Maklum balas ini boleh membantu perniagaan memahami keperluan pelanggan dan menambah baik perkhidmatan mereka.


Langkah 9: Penyesuaian Akhir Hari

1. Pada penghujung hari atau tempoh masa tertentu, perniagaan akan menyelaraskan pesanan dan hasil yang diterima melalui Pesanan QR.
2. Ini melibatkan pengiraan jumlah pesanan, hasil dan memastikan semuanya selaras dengan laporan kewangan perniagaan.


Langkah 10: Pembaikan dan Penambahbaikan

1. Berdasarkan maklum balas pelanggan dan analisis data, perniagaan boleh membuat penambahbaikan dan penambahbaikan dalam penggunaan Pesanan QR mereka.
2. Ini mungkin termasuk menambah item menu, menambah masa penyajian atau meningkatkan kecekapan pesanan.


Langkah di atas memberikan gambaran keseluruhan tentang cara pesanan diproses selepas ia dibuat melalui Pesanan QR. Pastikan anda mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perniagaan anda dan platform Pesanan QR yang digunakan untuk memastikan pesanan berjalan lancar dan memberikan pengalaman yang memuaskan kepada pelanggan anda.


Back to top