Khairul Amree Abd Shahid September 3, 2023

Tutorial 2: Laporan Aliran Tunai

Berikut ialah langkah-langkah aliran tunai untuk back office kedai anda:


Langkah 1: Catat Transaksi Harian

Pertama sekali, pastikan semua transaksi harian di kedai anda direkodkan dengan teliti. Ini termasuk penerimaan tunai daripada pelanggan, pembelian bekalan atau inventori dan semua perbelanjaan lain yang berkaitan dengan operasi kedai.


Langkah 2: Pembahagian Transaksi ke Kategori

Kategorikan urus niaga ke dalam kategori yang sesuai. Contohnya, anda boleh mempunyai kategori seperti jualan, kos operasi, pembelian inventori, sewa, gaji pekerja dan banyak lagi. Ini akan membantu anda memahami sumber dan penggunaan wang tunai dengan lebih terperinci.


Langkah 3: Merekod Jumlah Masuk dan Keluar

Setiap hari, rekod jumlah wang tunai yang masuk ke kedai anda dan jumlah wang tunai yang keluar. Ini termasuk hasil daripada jualan, pembayaran pelanggan, pembelian inventori dan pembayaran untuk perbelanjaan lain seperti sewa, utiliti dan gaji.


Langkah 4: Pengiraan Baki Harian

Kira baki tunai harian dengan mengambil jumlah wang tunai yang masuk dan menolak jumlah wang tunai yang keluar. Ini akan memberi anda baki wang tunai untuk hari itu.


Langkah 5: Merekod Transaksi Bukan Tunai

Selain daripada transaksi tunai, pastikan juga merekodkan semua transaksi yang tidak melibatkan wang tunai, seperti transaksi kredit atau debit, cek atau pemprosesan pembayaran elektronik. Ini perlu diambil kira dalam aliran tunai anda.


Langkah 6: Penyusunan dan Analisis Data

Secara berkala, susun data yang telah anda rekodkan dalam bentuk laporan aliran tunai. Analisis laporan ini untuk mengenal pasti arah aliran dan corak yang mungkin memerlukan tindakan selanjutnya. Anda boleh menggunakan perisian akaun atau perisian pengurusan perniagaan untuk membantu dalam penyusunan dan analisis data ini.


Langkah 7: Perbandingan Dengan Perancangan Kewangan

Bandingkan data aliran tunai anda dengan rancangan kewangan yang telah anda tetapkan untuk kedai anda. Ini akan membantu anda mengenal pasti sama ada anda berada di dalam atau di luar skop kewangan anda. Jika perlu, buat pelarasan untuk memastikan kewangan kedai anda berada dalam arah yang betul.


Langkah 8: Tindakan Selanjutnya

Berdasarkan analisis aliran tunai anda, ambil tindakan selanjutnya yang sewajarnya. Ini mungkin termasuk mengurangkan kos operasi, meningkatkan jualan, mengawal stok dengan lebih berkesan, atau membuat perubahan dalam perancangan kewangan.


Langkah 9: Catat dan Simpan

Memastikan semua rekod aliran tunai disimpan dengan tepat dan selamat. Ini termasuk penyimpanan resit, bukti transaksi dan penyata kewangan. Ini penting untuk bukti dan tujuan audit masa hadapan.


Dengan mengikuti langkah ini, anda akan dapat mengurus aliran tunai dengan lebih berkesan di kedai anda, yang akan membantu dalam pengurusan kewangan keseluruhan perniagaan anda.

Back to top