Khairul Amree Abd Shahid September 3, 2023

Tutorial 3: Laporan Jualan

Langkah-langkah untuk menyusun laporan jualan daripada sistem Noque mungkin berbeza sikit mengikut jenis sistem sistem POS yang digunakan. Walau bagaimanapun, saya akan memberikan contoh langkah-langkah yang boleh diikuti untuk menyusun laporan jualan daripada sistem Noque:


Langkah 1: Akses Sistem Noque 

Akses sistem Noque menggunakan kelayakan yang diberikan. Ini biasanya melibatkan log masuk ke sistem dengan ID pengguna dan kata laluan yang sah.


Langkah 2: Pilih Pilihan “Laporan Jualan” atau “Penyata Transaksi”

Dalam menu utama sistem Noque, cari pilihan yang berkaitan dengan laporan jualan atau penyata transaksi. Biasanya, ini akan ditemui dalam menu “Laporan” atau “Catatan”.


Langkah 3: Pilih Tarikh atau Tempoh

Pilih tarikh atau tempoh yang anda ingin lihat laporan jualan. Anda boleh memilih untuk melihat laporan harian, mingguan, bulanan atau dengan julat tarikh tersuai.


Langkah 4: Pilih Jenis Laporan

Sistem Noque mungkin menyediakan beberapa jenis laporan. Pilih jenis laporan yang sesuai dengan keperluan anda. Sebagai contoh:

Laporan Transaksi Harian: Ini akan menunjukkan setiap transaksi pada mana-mana hari yang dipilih.
Laporan Produk/Perkhidmatan: Ini akan mengkategorikan transaksi berdasarkan jenis produk atau perkhidmatan.
Laporan Cawangan: Ini akan membezakan transaksi mengikut lokasi atau cawangan jika anda mempunyai berbilang cawangan.


Langkah 5: Jalankan Laporan

Setelah anda memilih tarikh, jenis laporan dan pilihan lain yang diperlukan, jalankan laporan. Sistem Noque akan mengumpul data transaksi berdasarkan kriteria yang anda tentukan.


Langkah 6: Analisis Laporan

Setelah laporan selesai, analisis data dengan teliti. Beri perhatian kepada perkara seperti jumlah jualan, jenis produk yang paling laris, atau prestasi cawangan jika anda mempunyai beberapa cawangan.


Langkah 7: Buat Ringkasan

Buat ringkasan laporan jualan dengan menekankan butiran penting seperti bilangan jualan, purata urus niaga dan trend prestasi jualan.


Langkah 8: Simpan Laporan

Simpan laporan jualan dalam format yang sesuai, seperti PDF atau Excel, untuk rujukan masa hadapan.


Langkah 9: Analisis untuk Tindakan Lanjutan

Berdasarkan analisis laporan, cadangkan tindakan lanjut yang perlu diambil. Ini mungkin termasuk perubahan dalam stok, strategi harga atau promosi produk tertentu.


Langkah 10: Semak Semula Laporan

Rujuk laporan jualan ini secara berkala untuk memantau prestasi jualan kedai anda dan membuat pelarasan jika perlu.


Sistem Noque biasanya menyediakan banyak pilihan untuk menyusun laporan jualan, jadi pastikan anda memahami cara menggunakan sistem anda dengan baik untuk mendapatkan data yang anda perlukan untuk mengurus kedai anda dengan lebih berkesan.

Back to top