Anda masih boleh gunakan dalam mod percuma. Hanya akses kepada mod berbayar tidak boleh digunakan.