Boleh tiada halangan. Untuk pelanggan berbayar anda boleh jana akaun pengguna khusus untuk setiap terminal. Ini membantu untuk memantau aliran jualan setiap terminal.