page-header

Pesanan Online

Pelanggan tidak perlu lagi menunggu. Boleh membuat pesanan dan bayaran online.

image-text

Luaskan Capaian Perniagaan Anda

Dengan pesanan online, anda tidak lagi terhad berniaga dipremis anda. Anda boleh menerima pesenan dan bayaran online.

Kongsi Link Di Media Sosial

Kongsi link perniagaan anda di media sosial seperti WhatsApp, dan Facebook untuk mula menerima pesanan online.

Perkhidmatan Pickup

Pelanggan anda boleh buat tempahan awal untuk menjimatkan masa dan buat pungutan kemudian.

Terima Bayaran Online

Semua sistem pesanan online dilengkapi dengan bayaran online.

Bayar Mengunakan Perbankan Online

Integrasi dengan sistem FPX dan DuitNow

Terima Bayaran Melalui VISA atau Mastercard

Menerima bayaran mengunakan kad kredit atau debit

Menerima E-Wallet Terkemuka Di Malaysia

Bayar mengunakan Touch N Go, Boost dan ShopeePay.

image-text
DAPATKAN TERMINAL POS NOQUE

Anda boleh dapatkan terminal NoQue ini di online store Edxapay.

Back to top