page-header

NQ Back Office

Urus perniagaan anda dimana-mana. Laporan komprehensif untuk perniagaan anda.

image-text

Urus Cawangan

Sistem kami membolehkan anda menguruskan cawangan perniagaan anda dari satu portal.

Banyak Cawangan 1 Pengurusan

Kami boleh hubung cawangan-cawangan anda dalam satu portal.

Urus Akses POS Cawangan

Urus akses kepada pos cawangan dari portal NQ Backoffice

Laporan Perniagaan

Dilengkap dengan pelbagai laporan untuk memastikan pengurusan perniagaan anda sedia maklum berkenaan operasi harian.

Laporan Kewangan

Pantau aliran tunai keluar masuk di setiap cawangan.

Laporan Jualan

Analisis jualan produk anda. Kenalpasti produk yang popular dan yang perlukan perhatian.

Laporan Inventori

Pastikan produk anda sentiasa mencukupi untuk operasi harian. Pantau dan terima notifikasi stok yang rendah.

image-text
DAPATKAN TERMINAL POS NOQUE

Anda boleh dapatkan terminal NoQue ini di online store Edxapay.

Back to top